WetorexWetroex<

Yritys

Viime vuosisadalla alkoi huima nykypäivään ulottuva tekninen kehitys. Vuosisadan lopulla alettiin kehitellä lämpöenergisiä mahdollisuuksia ja täydentää laitteiden teknisiä ratkaisuja. Kehitystyö jatkuu edelleenkin. Viime vuosidadalla perustettu OÜ Wetorex on mukana omalta osaltaan kehittämässä lämpöteknisiä ratkaisuja. Työntekijämme ovat erittäin osaavia ja kokeneita. Tuotanto on keskittynyt pääasiassa Viroon, mutta tuotteet suuntautuvat enimmäkseen vientiin.
Tärkein tuotantosuunta on lämpövoimaloiden rakentaminen, olemme rakentaneet myös lämpöjärjestelmiä, tehneet kaukolämpöputkistojen asennuksia sekä puhdasvesilaitoksia ja vedenpuhdistuslaitoksia. Lämpövoimaloidemme polttoaineena voidaan käyttää kevyttä ja raskasta polttoöljyä, kaasua ja erilaisia biopolttoaineita. Viime aikoina olemme rakentaneet ja tutkineet uusiutuvaa energiaa käyttäviä lämpövoimaloita ja lämpöjärjestelmiä. Virossa on paljon meidän rakentamiamme puuta tai puuhaketta käyttäviä lämpövoimaloita. Rakentamiemme voimaloiden tehot ovat vaihdelleet 0,2 MW- 15 MW ja kunnostamiemme kattiloiden tehot valmistajasta riippumatta 0,5MW-50 MW.
Põlvan ja Tarton työpisteissä valmistetaan myös muita lämpövoimaloissa tarvittavia laitteita. Tuotantoomme kuuluvat myös konttiin sijoitettavat lämpövoimalat ja erilaiset konttisäiliöt. Lisäksi valmistamme sahatavarayrityksille laitteita kuten sahanpurupuhaltimia teholtaan aina 80 kW, sahanpurusäiliöitä tilavuudeltaan aina 400 m³ jne.
OÜ Wetorex on aina valmis ratkaisemaan toiminta-alueeseemme kuuluvia asiakkaan toiveita.