WetorexWetroex<

Teenused

WETOREX  pakub alljärgnevaid teenuseid:
• Katlamajade ehitamine võimsusega 1,0 - 100 MW, kui vaja siis ka suuremaid. Katlamajade kütteliigid -  gaas, kütteõli, masuut, põlevkiviõli ja enamus liike tahkekütuseid
• Biokütusehoidlate ehitus: punkrid ja kraapsüsteemlaod  10 - 3000m³, vajadusel ka suuremaid
• Korstnad ja sädemepüüdurid erinevatele võimsustele
• Auru, kütte, tarbevee, kütuse, gaasi ja suruõhu torustikud, kaasaarvatud eelisoleeritud torustikud
• Erinevate suurustega mahutite ja paakide ehitamine 0,01m³ - 100m³
• Tigude ja transportööride valmistamine
• Gaasisõlmede valmistamine
• Soojussõlmede valmistamine
• Tööstusautomaatika lahendused ja teostus
• Küttesüsteemide ehitus
• Puidukuivatite ehitus ja seadmed
• Erinevate ventilaatorite tootmine
• Metall konstruktsioonide valmistamine
• Metallitoodete valmistamine tellija jooniste järgi
• Katelde tootmine erinevatele kütustele